Zeljko d.o.o.
Ivana Matetić Ronjgova 113,
10000 Zagreb
tel: 01/3844-690    fax: 01/3099-537
e-mail: zeljko.gis@gmail.com

   NASLOVNA
   O NAMA
   WEB - GIS PROJEKTI
   KONTAKT

O Projektima

O Projektima

U našim projektima koncentrirani smo na implementaciju integralnih GIS/WEB-GIS sustava komunalnih poduzeća, distributera plina, te GIS-a za potrebe jedinica lokalne uprave i samouprave. Bitno obilježje naših rješenja, po kojima odskačemo od svih ostalih rješenja na tržištu, a odlikuju se:

 • jednostavnošću korištenja aplikacije
 • dostupnost podataka 24 sata na dan/365 dana godišnje
 • prilagođavanje potrebama korisnika
 • brzo provođenje promjena podataka
 • ažurnost podataka

 

Projekti u praksi

Na ovom mjestu možete vidjeti neke od projekata na kojima radimo, s posebnim napomenom da svojim korisnicima pružamo kompletnu uslugu od unosa i obrade podataka, održavanja i dopune podataka, te smještaja web stranice i GIS podataka.

Projekti u praksi

Na ovom mjestu možete vidjeti neke od projekata na kojima radimo, s posebnim napomeneom da svojim korisnicima pružamo kompletnu uslugu od unosa i obrade podataka, održavanja i dopune podataka, te smještaja web stranice i GIS podataka.

Distribucija plina: Distribucija plina:
 • TERMOPLIN d.d., Varaždin
 • TERMOPLIN - Novi Marof d.d., Novi Marof
 • Gradska plinara Krapina d.o.o., Krapina
 • Montcogim - plinara d.o.o., Sveta Nedelja
 • HUMPLIN d.o.o., Hum na Sutli
 • Prvo plinarsko društvo d.o.o., Vukovar
 • Plin Konjšæina d.o.o., Konjšæina
 • HEP - Plin d.o.o., Osijek
GIS za potrebe Županija, Gradova i Opæina
 • Brodsko-posavska županija
 • Vukovarsko-srijemska županija
 • Grad Sveta Nedelja
 • Grad Ivanić Grad